SBF - Auktorisationen

Image

SBF - Auktorisationen

Brödtext

Garanti för rätt hjälp!

Att vända sig till en auktoriserad begravningsbyrå innebär att man får en extra trygghet
då det inte finns någon offentlig kontroll eller tillsyn över begravningsbranschen.
Sveriges begravningsbyråers Förbund (SBF) är en sammanslutning av ca 400 begravningsbyråer
med lång erfarenhet. SBF auktoriserar begravningsbyråer vilket innebär att man ställer särskilda krav
och dessutom har konsumentrådgivning och en oberoende reklamationsnämnd. SBF har också ett
avtal med konsumentverket som ytterligare stärker tryggheten.
Då begravningsbranschen är liten så saknas allmänna utbildningar, därför har SBF ett gediget
utbildningsprogram till stöd för sina medlemmar. Många av utbildningarna är också krav för auktorisation.
Det är många områden som berörs såsom juridik, ekonomi, kundrelationer/bemötande, estetik, musik, religion m fl.

  • Auktorisationskrav och kontroller
    • etik
    • pris- och konsumentinformation
    • utbildning
  • Konsumenttelefon
  • Oberoende reklamationsnämnd

För att säkerställa att begravningsbyrån följer kraven för auktorisationen sker det särskild prövning på varje byrå var femte år.

 

Här kan du läsa mer om alla de krav som ställs på oss som auktoriserad begravningsbyrå