Välkommen till Sandvikens begravningsbyrå!

Image

Välkommen till Sandvikens begravningsbyrå!

Brödtext

- den lilla lokala auktoriserade byrån med det personliga engagemanget
- hos oss är du inte en i mängden

Historia

Sandvikens Begravningsbyrå är Sandvikens äldsta och enda privatägda och auktoriserade begravningsbyrå, en gång startad av Nils Stenmark. Nuvarande ägare till Sandvikens Begravningsbyrå är familjen Åkersten Flodin.

Vision och idé 

– Vi skapar trygghet

och

Ett varmare mottagande!

Allt sedan starten har vi strävat efter att vara det bästa alternativet. Vi ska på ett personligt och förtroendefullt sätt genom omtanke, service och kvalitet, alltid värna om kundens trygghet. Genom auktorisationen säkerställer vi att vi bland annat har för verksamheten utbildad och kompetent personal.

Genom våra medarbetares omtanke och samlade erfarenhet ger vi våra kunder tillgång till den fullservicen att alla produkter och tjänster finns tillgängliga på en och samma byrå. Hos oss har medarbetarna inga personliga budgetar eller provisioner som skulle kunna äventyra uppdragsgivarens valfrihet.

På Sandvikens begravningsbyrå är vi alltid två personer som utför omhändertagandet och kistläggningen av den avlidne, något vi är relativt ensamma om i Gästrikland. Allt annat är för oss otänkbart.

Uppdragsgivaren ska känna sig trygg redan från första kontakten. Vår viktigaste uppgift är att ge dig rätt hjälp till rätt pris, oavsett om det gäller en enkel eller en mer påkostad begravning. Oavsett om det gäller en liten eller mer omfattande boutredning.

För oss är det viktigt att du vet och förstår, att det är ni som fattar alla beslut, inte vi.

Vi vänder oss till alla som står inför att ordna begravning, är gäst vid begravning eller vill förbereda för sin egen begravning. Vi finns även med dig genom livets alla skeenden inom den familjejuridiska verksamheten.  
För oss är det också viktigt att sprida vår kunskap om vårt arbete kring begravning och familjejuridik.

När kunden besöker våra kontor möts man alltid av en närvarande och engagerad medmänniska. Vi blir anlitade för att vi har ett personligt engagemang, rätt utbildning, omtanke och inte minst ett trevligt bemötande.

Samarbete

Våra samarbetspartner är i stor utsträckning lokala företag. En medveten strategi som gynnar vår trakt och miljön.

Familjebyrån med kompetens, omtanke och trygghet

av Sveriges Begravningsbyråers Förbund auktoriserad begravningsbyrå