Samarbete

Image

Samarbete

Brödtext

Vi samarbetar främst med lokala företag
 - ett medvetet val för service, kostnader och miljön

Blommor

Vi samarbetar med ortens lokala blomsterhandlare. Valet av blomsterhandel görs givetvis av varje kund.

Gravstenar

Vi samarbetar med det rikstäckande gravvårdsbolaget GRF. De sköter även inskriptioner och renoveringar av befintliga stenar.

Medverkande vid begravningar

Vi har ett stort kontaktnät med borgerliga officianter och solister som kan hjälpa till att utforma begravningsakten efter ditt personliga önskemål.

Kistor och urnor

Fredahl AB är en av landets äldsta och största tillverkare av produkter för begravningsbranschen med ett stort och varierat utbud.