Klädsel och annat tänkvärt

Image

Klädsel och annat tänkvärt

Brödtext

Att mista en omtyckt släkting eller en nära vän är en traumatisk upplevelse - det är en händelse som ofta skapar osäkerhet och förvirring. Hur ska man agera? Vad gör man med sin sorg? Ska man kontakta de närmast anhöriga? Förväntas man komma på begravningsakten?

Det uppstår ofta många frågor och det finns sällan entydiga svar på hur man ska agera. Nedan finns några goda råd. Och kom ihåg; det finns inga rätt eller fel när det gäller hur man reagerar på en närståendes död.

Ditt ovärderliga stöd

Som släkting eller nära vän kan du vara till hjälp och stöd för den eller de som står den avlidne allra närmast. Var inte rädd att ta kontakt - den personen behöver dig för att dela sin sorg och sina tankar. Och, framförallt, dela allt det parktiska som måste ordnas med inför begravningen.

Att i det känslomässiga kaoset, som han eller hon befinner sig i, behöva agera strukturerat och metodiskt är ofta övermäktigt. Så tveka inte att erbjuda ditt stöd.

Din närvaro betyder mycket

Som nära anhörig eller vän hör du till de självskrivna gästerna vid en begravningsakt. Men även om du inte tillhör den avlidnes allra närmaste är det viktigt att du inser att också du har rätt att delta i sorgen.

Det betyder ofta mycket för den drabbade familjen att anhöriga, släktingar, vänner och arbetskamrater närvarar vid begravningsakten. Ibland vill dock familjen hålla begravningsakten inom en mindre krets. Det brukar framgå av dödsannonsen om begravningsakten är öppen för alla eller om den sker i kretsen av de närmaste eller familjen. I de senare fallen bjuder familjen in de som man vill ska närvara vid begravningsakten.

Klädsel

Om det inte finns någon önskan från familjen så är en diskret mörk klädsel att föredra. Män kan exempelvis bära något mörkt eller svart, till exempel kostym eller dylikt. Gällande slips har närmaste familjen vit slips och övriga gäster kan bära en svart eller annan diskret slips. För kvinnor kan det innebära mörka kläder och med till exempel en vit scarf. Tänk samtidigt på att det alltid är bättre att gå på begravningen än att avstå bara för att Du inte har "rätt" kläder.

Var i kyrkan sitter man?

Det skiljer sig mellan de olika församlingarna, i Gävle sitter oftast anhöriga och släkt till höger samtidigt som vänner och bekanta sitter till vänster. Men på vissa orter kan det vara tvärtom. Ibland kan det även vara så att alla sitter på samma sida om det till exempel är ett mindre sällskap. Fråga gärna representanten från begravningsbyrån om Du känner Dig osäker.

När skall man komma?

Det är lämpligt att komma ungefär 10 minuter före, och är begravningen vid krematoriet i Gävle finns det väntrum utanför kapellen där man kan vänta innan ceremonin. Officianten och representanten från begravningsbyrån möter upp strax före och delar ut eventuella handbuketter samt svarar på frågor.

Anmäl dig till minnesstunden >>

Minnesgåvor/Fondgåvor >>

Blommor >>