Bodelning

Image

Bodelning

Brödtext

Bodelning mellan makar äger rum efter dödsfall, äktenskapsskillnad eller under bestående äktenskap.
Vid en bodelning fördelar man makarnas giftorättsgods mellan makarna. 

Eventuell enskild egendom ingår inte i bodelningen. Bodelning under bestående äktenskap sker ofta för att omfördela egendom mellan makarna.

Vi hjälper till med rådgivning angående bodelning under äktenskap eller efter äktenskap.