Att dela sorgen

Image

Att dela sorgen

Brödtext

Som nära anhörig eller vän hör du till de självskrivna deltagarna på en begravning. Men även om du inte hör till den avlidnes allra närmaste är det viktigt att du inser att också du har rätt att delta i sorgen.

Som regel bör du försöka gå på en begravning, även när du är avlägsen släkting eller vän till den avlidne eller dess familj. Det betyder ofta mycket för familjen att du kommer.

Ibland vill dock familjen hålla begravningen inom en liten krets och bjuder in de gäster som ska närvara, vilket i så fall utannonseras i god tid innan.