Begravningsbyrå Valbo

Din auktoriserade begravningsbyrå i Valbo

Varmt välkommen till Sandvikens Begravningsbyrå

~ den lilla byrån med det personliga engagemanget

Att ordna med ett varmt och personligt avsked för en familjemedlem eller vän är ett stort ansvar. Vi hjälper dig gärna att bära detta ansvar och tillsammans skapa en vacker och minnesvärd begravning
– en hyllning till livet.

Vi hjälper dig på dina villkor. Ring oss för att boka ett möte på något av våra kontor, eller ett kostnadsfritt hembesök i Valbo/Forsbacka om det passar dig bättre. Det går också bra att planera begravningen helt eller delvis via telefon och e-post, om ni har svårt att samlas.

Som om det inte var nog att förlora en älskad medmänniska är verkligheten tyvärr så att det dyker upp praktiska frågor kring ekonomi, avtal, försäkringar, boutredning mm. Redan vid första besöket kan vi ofta på ett lättbegripligt sätt belysa vad som behöver göras.

Välkommen till din auktoriserade i Gävle och Sandviken vi hjälper dig med begravning i Valbo och begravning i Forsbacka

Kontakta något av våra kontor för mer information;
Gävle Begravningsbyrå, tel 026 – 10 71 00
Sandvikens Begravningsbyrå, tel 026 – 25 30 52 eller besök sandvikensbegravningsbyra.se

När man anlitar en auktoriserad begravningsbyrå kan man vara säker på att bli seriöst behandlad.
Vi är underställda en mängd krav som ger de efterlevande den trygghet man vill ha.
Bl a skall byrån ha en översiktlig prislista och framförallt utbildad och erfaren personal.
Vid beställningen lämnas alltid en dokumentation över allt som man kommit överens om.
Även priserna. De efterlevande kan därför i lugn och ro hemma gå igenom allt igen.
Är det något man vill korrigera, är det bara att höra av sig till oss.
De auktoriserade begravningsbyråerna är privatägda och lokalt förankrade familjeföretag.