Livestreama begravning

I rådande läge har vi möjlighet att erbjuda hjälp med streaming av ljud och bild från begravningsceremonin. Att närvara personligen är alltid att föredra. Detta ser vi som ett komplement för att minska smittspridning och bibehålla tillgängligheten för de begravningsgäster som tillhör riskgrupperna.

Fråga gärna oss om mer info